Therapie Amsterdam Noord * English * Online therapie * Behandelmethoden * Praktijkregistratie * Tarieven & vergoeding * Contact * Locatie * Overige informatie

Behandelmethoden

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een 3de generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Het doel van ACT is niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden. ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

CGT (cognitieve gedragstherapie) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

EFT relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) is een kortdurende therapie die wordt gebruikt om gehechtheid en hechting in volwassen relaties te verbeteren. Deze benadering van relatietherapie is ontwikkeld door de artsen S. Johnson en L. Greenberg in de jaren tachtig en is geworteld in onderzoek naar liefde als een hechtingsband. Hoewel het vaak wordt gebruikt voor koppels, is het ook aangepast voor gebruik met gezinnen. Deze behandeling kan koppels en gezinsleden helpen een veiligere emotionele band te vormen, wat kan resulteren in sterkere relaties en verbeterde communicatie.

EFT (Emotional Freedom Techniques) bestaat uit tappen of kloppen. Het is een zeer eenvoudige en effectieve methode om stress, paniek, angsten en negatieve emoties te neutraliseren. Vanuit EFT heeft psychosociaal therapeut en hypnotherapeut Barbelo Uijtenbogaardt BJT (Bevrijd Jezelf Therapie) ontwikkeld; een zelfde methode maar eenvoudiger voor het positief ombuigen van gedachten en gevoelens. En vanuit EFT ontstane Choice Therapy ontwikkelde Barbelo verder als een zeer werkbare methode voor het ombuigen van gedachten. Al deze technieken zet ik dankbaar in als het zo past.

ERP (Exposure & Response Prevention) therapy is één van de meest effectieve vormen van behandeling van OCD (obsessieve-compulsieve stoornis) en angst- of paniekaanvallen. Het is een gedragstherapie waarbij iemand geleidelijk wordt bloot gesteld aan situaties die zijn ontworpen om zijn/haar obsessies, angst of paniek uit te lokken in een veilige omgeving. ERP biedt coping-vaardigheden voor wanneer een triggerende situatie zich voordoet, waardoor men de vaardigheden vervolgens kan gebruiken om te voorkomen dat dwang, de paniek of angst het overneemt. Wanneer je aan de slag gaat met ERP, zullen obsessies op korte termijn een uitdaging blijven, maar ze zullen niet langer overweldigend lijken. Door de copingvaardigheden verder te ontwikkelen, kan ERP je bevrijden uit de cyclus van obsessie, dwang, angst en paniek.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
is effectief bij de behandeling van trauma en PTSS (posttraumatische stressstoornis). De EMDR-therapeut begeleidt je terwijl je het trauma voor de geest haalt. Je wordt gevraagd te focussen op specifieke beelden, gedachten en gevoelens. Vervolgens krijg je afleidende stimuli die van beide hersenhelften aandacht vragen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Het volgen van de stimuli kost geheugencapaciteit. Daardoor hebben de hersenen minder ruimte voor de nare gedachten bij de traumatische ervaring. Door de EMDR-therapie krijgen de nare gedachten een andere betekenis. Langzamerhand worden de herinneringen dragelijker en minder emotioneel beladen.

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

Wat is trance?

Je bent vaker onder hypnose (in trance) dan je denkt! Als je dagdroomt, of misschien opgaat in die ene speciale film of dat boek…

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Je zet ze als het ware op een zijspoor. Trance is een fase tussen waken en slapen in.

Dit type trance (hypnose) wordt gebruikt bij hypnotherapie.

Wat is hypnose?

De trance waarover hierboven gesproken wordt, kan spontaan optreden als je helemaal in iets verdiept bent. Zo’n trance kan ook geïnduceerd (opgewekt) worden door een hypnotherapeut. We spreken dan over hypnose.

Je bent dan echt helemaal met je aandacht bij jezelf en de omgeving is minder belangrijk. Zo ontstaat ruimte om te werken aan de oplossing van het probleem waar je mee gekomen bent.

Je komt daar doordat de hypnotherapeut je met suggesties daarheen begeleidt. In deze toestand komen er vaak beelden uit je onbewuste die je op het goede spoor van een oplossing brengen.

Mindfulness is simpelweg bewust zijn van wat er nu gebeurt zonder te wensen dat het anders was; genieten van het aangename zonder vast te houden wanneer het verandert (wat het zal zijn); bij het onaangename zijn zonder bang te zijn dat het altijd zo zal zijn (wat niet het geval zal zijn). Door je eigen denkprocessen en gevoelens te observeren krijg je meer afstand van je gedachten en word je minder meegesleurd door alle gedachten die op een dag langskomen. Je krijgt meer innerlijke rust en komt minder in het drama van je gedachten en gevoelens.

Regressietherapie kijk je onder begeleiding van de therapeut terug in de tijd en herbeleef je vroegere ervaringen, gedrag- en bewustzijnspatronen. Op emotioneel niveau komt er innerlijke kalmte, zelfacceptatie, meer zelfvertrouwen, beter kunnen uiten van verdriet of boosheid, maar ook beter kunnen genieten. Lichamelijk gezien verdwijnen de spanningen en kwaaltjes die een psychische oorzaak hadden.

Schematherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. 

Systemisch werken – familie- en bedrijfsopstellingen – is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Hier inzicht in krijgen kan helpen om patronen te doorbreken.

Voice Dialogue heeft als uitgangspunt dat we allemaal meerdere ‘ikken’ in ons hebben, die ons gedrag bepalen. Als we jong zijn, ontwikkelen een of een paar ikken zich sterk (onze primaire ikken), omdat ze ons helpen te krijgen wat we willen en ons beschermen tegen angst en verdriet. Andere ikken (onze verstoten ikken), die net zo goed bij ons horen, maar in die kindertijd bijvoorbeeld minder waardering en liefde opleveren, ontwikkelen zich minder sterk. Eenmaal volwassen, kunnen we er echter last van krijgen dat we bepaalde ikken niet hebben ontwikkeld of onderdrukken. Met Voice Dialogue word je je bewuster van je verschillende ikken en kun je ze allemaal de ruimte geven en leren inzetten wanneer dat voor jou wenselijk is. De methode werd ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Zij baseerden zich daarbij onder meer op een theorie van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961). Iedereen die zich soms door zichzelf belemmerd voelt in zijn ontwikkeling, kan iets hebben aan Voice Dialogue. De methode helpt bij het in kaart brengen van de rollen die je automatisch aanneemt, waar ze vandaan komen (vaak werden ze beloond door je opvoeders waardoor je ze voortzette) en je onderzoekt of die nog wel voor je werken. Als dat wenselijk is, kun je patronen doorbreken en meer vat krijgen op je keuzes en gedrag. Niet alleen psychologen en therapeuten gebruiken Voice Dialogue, ook acteurs maken gebruik van deze methode om zo in de huid te kruipen van het karakter dat zij spelen.